a mai fotóművész célja, az élet reális, közérthető módon való ábrázólása, a fényképezés kifejező eszközeivel a lényeg kiemelésével .TÁJFOTÓIM
FOTÓS TECHNIKA
TERMÉSZET FOTÓZÁS
PANORÁMA
HDR
MAKRÓ
FELHŐKÉPEK
ÉVSZAKOK
NAPLEMENTE FOTÓK
TÉLI FOTÓK
KÖDÖS FOTÓZÁS MÁSKÉNT
RIDEG, KÖDÖS VALÓSÁGAINK
FANTÁZIA ÉS STÍLUS
MINDEN AMI FOTÓZÁS
FEKETE-FEHÉR FOTÓZÁSRÓL
SZÍN HATÁS
ELÉRHETŐSÉGEK:
GalériaMINDEN  AMI  FOTÓZÁS:

 

AZ  OLDALAKON  SZEREPLŐ  FOTÓK  SAJÁT  KÉSZÍTÉSŰEK,  IGYEKEZTEM  A  TÉMAKÖRÖKKEL  KAPCSOLATOS  SZITUÁCIÓKAT  ÉS  TÉMAKÖRÖKET  MEGFELELŐEN  ILLUSZTRÁLNI  VELÜK.

 

 

/ Ide tartozik  minden  más,  ami  ugyan  ilyen    fontosságú, éppen  ezért  külön-külön  fejezetet  érdemel. Azonban  mivel  én  csak érintõlegesen  foglalkozom  ezen  fotók  készítésével,  ezért ezt  rábizom  másokra/.

 ktfoto

Ilyen  lehet például a reklám,  az  ember,  családi képek,p ortré, akt, model  fotózás, épület, épületbelsõk, szobor,  tárgy, szoció-fotó, sport, csillagászati, mikróba, makro,  fény-fotózás, estifények, mûvészi,  hangulat képek és  még  sorolhatnám  órákig, elnézést ha kihagytam  volna  valamit.

                          ktfoto

Embereket  fotózni,  nem  egyszerû  dolog és  nagy  próba  elé  állítja  egyaránt  a  fényképészt  és  a gépet  is.  Az  embereket  fotózva  állandóan  követnünk  kell  a  testartásukat  az arcvonásaikat,  nem  feledkezhetünk  meg  a  megvilágításról  és  a  háttérrõl  sem.  Ez ugyan  olyan  fontos  a  szabályos  portré  készítésekor,  mint  az ellesett  pillanat  felvételekre,  akár  digitális,  akár  hagyományos,  vagy  SLR  gépekkel  fényképezünk.

 

                           ktfoto

 

Portréfotózásnál az élességet a modell szemére állítjuk. A mélységélesség úgy befolyásolható, hogy éles legyen a szeme elõtti rész (orr), a szeme mögötti rész (a fülek), de a haj hátsó része és fõleg a háttér egyáltalán nem. Itt a mélységélesség kb. 8-15 centimétert ölel fel. Így a figyelem modell arcára irányul.

          ktfoto

 

             ktfoto

A  portrékészítésben    mivel  van  amikor  a  fej  szinte  teljesen   kitölti  a  képmezõt,  egy apró  nézõpontváltozás  is  teljesen  megváltoztathatja  a  fotónkat.  Bizonyos   jellegzetességeket  kiemelve, mig  másokat  lecsökkentve  teljesen  átalakíthatunk  emberi  arcokat. 

 

              ktfoto

A  gyújtótávolság  is  sokat  jelenhet  ebben  az  esetben.  Például  hosszabb  gyújtótávolságú objektívvel  távolabról is  nagyobb  képet  kapunk  és  a  laposabb távlat kevésbé   torzítja  el az  arcvonásokat.

 

 

             ktfoto

Az estifények vagy  a  sötétedés  utáni,  netán  az  éjszakai  fényképezés  alkalmával  a  kivilágított  épületek,  külsõ  tárgyak érdekes  fotótémák  lehetnek. Ahány épület, utca részlet  anyiféle  színû  a kivilágítás,  némelyik  teljesen  elszínezi  az  épületet, mások  viszont  igyekeznek tükrözni, visszaadni a  " valódi színeket".  A fénytükrözõdések pedig még  érdekesebbé  tehetik  az  összhatást.  Ezeknél  az esti, vagy  éjszakai  expozícióknál  állítsuk  szûkre  a  rekeszt,  hogy  nagy  legyen  a  mélységélesség, vagy  éppen  tágra,  ha kis  mélységélességet   akarunk. Az  utcán érdekes  és különös  fények  gyúlnak  sötétedés  után,  felragyognak  a kirakatok,  villódznak  a  fényreklámok, de lehet, hogy  ez  a fény esetleg  nem  elég  erõs,  úgyhogy a  rekeszt  állítsuk a  lehetõ  legtágabra.

                  ktfoto

                                                                             

                           ktfoto

                         ktfoto

 Az  épületfotókhoz  kívétel nélkül  napfény kell,  így legjobb  az  a fény,  mely a homlokzatot   éppen  súrolja,  mert  csak  ez  juttatja  lélegzethez  az /architektúrát/,  építõmûvészetet,  csak  ez teszi lehetõvé,  hogy  a  fal  plasztikus  legyen,  a  díszítések  elevenné váljanak.  "Életre  keltheti" a  párkányokat,  oszlopokat  és  pilléreket .

 

                    ktfoto

 

Az épületek  belsejének fotózása elsõsorban  világítási  problémákat  vethet fel  a  fényképezõ  ember  számára.  A  fényképezõgép  és  objektív  tekintetében   a  felmerülõ  kívánalmak  lényegében  megegyeznek  a  külsõ  épületfelvételeknél  alkalmazottaknál. A  belsõ terek  világításánál  két  ellentétes  követelményt  kell  optimális  egységben  megvalósítani.  Figyelembe kell  venni  és  megtartani a  helyiség  jellemzõ világítását, belsõépítészeti  hangulatát  és ugyan  akkor  egyenletes  homogén  világítással  zavaró árnyékhatások  nélkül  kell  biztosítani  az  expozícióhoz  szükséges  megvilágítási  szintet és  a  kedvezõ  fõfényderítés arányokat.

                              ktfoto

A  tárgyfotók  az  ellentétei  az élettel  teli  pillanatképeknek,  azok számára  ajánlott  akiknek  nagy türelmük  van  a dolgok mérlegeléséhez.  Itt  van  idõ  arra,  hogy  a  dolgokat  elrendezzük, a  "fényeket   és  az  árnyékokat"  beállítsuk.

 

                               ktfoto

Ebben  az  esetben megmutathatjuk mire is vagyunk  képesek,  a színrendezéstõl a felületek  struktúrájának  visszaadásáig, viszont  egyet nem mondhatunk, hogy itt valamit  "...gyorsan kellett  csinálni....", erre az egyre nem hivatkozhatunk. Egy jó fotós  a tárgyfotóival  mutatkozhat be igazán !

                                 ktfoto

                                 ktfoto

 

 EGY  ÚJ  STÍLUS  ÉS  FORMA  MINDIG  VITÁKAT  GENERÁL.  UGYAN  AKKOR  UTAT   IS   MUTATT   EGY  MÁS  VILÁG  FELÉ....EZ  PEDIG  A  FOTÓ-GRAFIKA !

 A  meztelenség  különös  helyet  foglal  el az  ember  életében, a  mûvészetek  és  a  fotómûvészet  történetében  is.  A "meztelenség"  önmagában  még  nem mûvészet  bármennyire  is  így gondolják  egyesek. Az ábrázolás  akkor  válik  mûvészi  értékûvé, ha "túlmutat önmagán",  vagyis  ha olyat  jelképez aminek  van mondanivalója, vagy olyan esztétikai ideált  képez, mely még ha kismértékben is, de egyetemes érvényû  tartalma  van. Fogalmazhatnám úgy is, hogy  egyáltalán  van tartalma, lényege  és mondanivalója ! Így tehát ebben  az esetben  az  esztétikai  ideálok egyike  a  jelen  esetben az   a szép emberi  test  és amit mondani akar  nekünk....vagyis  a  mûvészien  ábrázolt  meztelenség.

                               ktfoto

 Az "ideálteremtés"  és   "ideálrombolás"  éppúgy elválaszthatatlan   a mûvészet,  a  fotómûvészet  és az  aktfotógráfia  történetétõl,  ahogy  az  esztétikai  ideál  a  szépségeszménytõl.  A képzõmûvészek  és  a  fényképészek,  fotógráfusok  több  nemzedéke  kutatta  és  kutatja  a  mai  napig  is,  mint jelen  esetben  én  is a  fotóimmal,  a  maga  nemében  egyetlen  és  rendkívül  "variábilis  formát",  az  emberi  test  ábrázolásának  kimeríthetetlenül  gazdag  lehetõségét, ha  azt  a már  említett mondanivalóval  társítjuk.... A  korszerû  technika  lehetõvé  tette a kifejezésmód   továbbfejlõdését, a  fotográfia  tartalomközlõ  formanyelvét  újjáteremtõ  kisérletek eredményeként  napjainkban  szinte  minden irányzat  él,  a dokumentálóan  közvetlen, a  tényközlõ  meztelenség - ábrázolástól,  a  lírai - színbolikus  ábrázolású  testformákon át az  elvont,  alig felismerhetõ  meztelenség - absztrakciójáig.

                                ktfoto

A szép kép elkészüléséhez elengedhetetlen a modell és a fotós közötti összhang, a jó hangulat, és a feszültség mentes légkör.
Azon országokban, kultúrákban, ahol a mûvészetet megfelelõ módon kezelik és értékelik, a meztelen emberi test is a mûvészet részévé válhat. Tudatos gondolkodású  embereknél  különbség  van a meztelen test és az akt szó között.  Ezért az akt szónak a mûvelt nyelvhasználatban nincs mellék zöngéje. Ezért  ezek  a "valóság-fotók"  a  mai  létezésünk  és  napjaink  állapot képei,  modhatjuk hogy  egy  stílusos és  ízléses  képalkotás  képzetének  termékei.  Melyet  átfûthet  a hangulat  ereje,  ennek  következtében  a  nézõket elvarázsolhatja  a  gazdag  variációk  látványa....

                               ktfoto                

                               ktfoto

                                   

 www.ktfoto.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!