a mai fotóművész célja, az élet reális, közérthető módon való ábrázólása, a fényképezés kifejező eszközeivel a lényeg kiemelésével .TÁJFOTÓIM
FOTÓS TECHNIKA
TERMÉSZET FOTÓZÁS
PANORÁMA
HDR
MAKRÓ
FELHŐKÉPEK
ÉVSZAKOK
NAPLEMENTE FOTÓK
TÉLI FOTÓK
KÖDÖS FOTÓZÁS MÁSKÉNT
RIDEG, KÖDÖS VALÓSÁGAINK
FANTÁZIA ÉS STÍLUS
MINDEN AMI FOTÓZÁS
FEKETE-FEHÉR FOTÓZÁSRÓL
SZÍN HATÁS
ELÉRHETŐSÉGEK:
GalériaA  SZÍNRENDSZER

/Színek hatása/:

Ne  feledjük,  a szín szubjektív elem,  / az egyén, ember érzésvilágából  kiindulva, jelentése: elfogult/, vagyis mi  emberek  vagyunk  egyes színekkel kapcsolatban  elfogultak, szubjektívek...


ktfoto
 
A  színes fényképezés rengeteg  lehetőséget  ad  a  kép  mondanivalójának  kifejezéséhez,  a  színhatások  révén  is. Az embereket és  az  érzelmeiket ,  érzéseit,  hangulatát  sőt  még  a szervezetének működését is  a  színek  befolyásolják. Ennek vizsgálatát,  értelmezését  már  ősidők óta  a legkülönbözőbb  szakemberek, tudósok  végzik.  Azon elméletet,  miszerint  az  egyes színekhez  való  vonzalmunk,  vagy bizonyos színektől  való  tartózkodásunk biztonsággal  enged következtetni  egyéniségünkre,  lelkületünkre,  hajlamainkra,  akár még  a pillanatnyi  egészségi  állapotunkra,  már régóta  tudományosan bebizonyított  tény.  Ez  is magyarázza azt,  hogy  nem  vagyunk egyformák,  ezért  látjuk  a  dolgokat, képeket,  tényeket  más és  más  módon,  így  nem  nagyon van  két tökéletesen  azonos látásmódú  ember.
 
                         ktfoto

                          A tizenkét osztású színkör:

A konstruktív színelmélet   megismerésekor kialakítjuk a tizenkét osztású színkört az első rendbeli vagy alapszínekből: sárgából, vörösből és kékből. Közismert dolog, hogy a tökéletes színlátású ember -/ ellentétben a színtévesztőkkel/-  képes megtalálni azt a vöröset, amely sem nem kékes, sem nem sárgás, azt a sárgát, amely sem nem zöldes, sem nem vöröses és azt a kéket, amely sem nem zöldes, sem nem vöröses. Ajánlatos úgy megvizsgálnunk minden egyes színt, hogy semleges szürke háttér előtt nézzük meg őket.
Az első rendbeli színeket a lehető leggondosabban kell kiválasztani.
Helyezzük el a három első rendbeli színt egy egyenlő oldalú háromszögben úgy, hogy a sárga felül legyen, a vörös jobbra lent, a kék balra lent. A háromszög egy körbe van berajzolva, e körben megszerkesztünk egy hatszöget. A maradék háromszögekbe belefestjük a két-két első rendbeli színből kialakított három keverékszínt. Így kapjuk meg a másodrendű színeket:
sárga és vörös = narancs,   sárga és kék = zöld,   vörös és kék = ibolya.
 
A három második rendbeli színt igen pontosan kell kikevernünk, nem szabad közelíteniük sem az egyik, sem a másik alapszínhez. A tapasztalat azt tanúsítja, hogy e második rendbeli keverékszíneket meglehetősen nehéz megtalálni. A narancsszínt nem szabad sem túlságosan vörösre, sem túlságosan sárgára, az ibolyát nem szabad sem túlságosan vörösre, sem túlságosan kékre, a zöldet nem szabad sem túlságosan sárgára, sem túlságosan kékre keverni. Ezek után az első körtől megfelelő távolságot számítva, körgyűrűt rajzolunk, s felosztjuk tizenkét egyenlő szakaszra. E körgyűrű megfelelő helyein felhordjuk az első rendbeli és a második rendbeli színeket, oly módon, hogy két-két színnel kitöltött szakasz között maradjon egy-egy üres is.
Ezekre az üres részekre hordjuk azután fel a harmadik rendbeli színeket, amelyek egy első rendbeli színnek egy második rendbeli színnel való keverékéből keletkeznek, a következőképpen:

sárga és narancs = sárgásnarancs, vörös és narancs = vörösesnarancs, vörös és ibolya = vörösesibolya,
kék és ibolya = kékesibolya, kék és zöld = kékeszöld, sárga és zöld = sárgászöld.

Így tehát  létrejött  egy tizenkét osztású, egyenlő távolságú színkör, amelyben minden egyes színnek megvan a maga fel nem cserélhető helye. A színek a szivárvány és a színkép színeinek sorrendjében követik egymást.
Isaac Newton ezt a kontinuus színkört úgy kapta meg, hogy kiegészítette a színképet a spektrumból hiányzó bíborral. A színkör tehát konstruktív kiegészítéssel lett teljes.

A tizenkét szín egyenlő távolságokban rendeződik el, az egymással szemben fekvő színek komplementerek.
Ezt a tizenkét színt bármikor maga elé képzelheti az ember, és összes variánsukat könnyűszerrel el lehet helyezni a rendszerben.

                     ktfoto

A  színek  lélektani főként  érzelmi  hatásával  foglalkozik  a szakirodalom. Így más-más  szemszögből   világítja  meg  a  témát  a  pszichológia,  a  reklámlélektan  és  a  színesfényképezés   irodalma. A  reklámlélektan főként a színek érzelmi, asszociációs  és szimbolikus hatásának  vizsgálatával  foglalkozik. Ennek  erdményeit a vizuális  reklámok  /reklámfotók/, pl. az üzletbelsők, az  árucsomagolás  megtervezésekor, kialakításakor  alkalmazzák. Itt már  nem  csak önmagában vizsgálnak egy színt, hanem azt vizsgálják, hogy maga a konkrét tárgy, az áru vagy egy bizonyos dologra  színenként milyen a hatása.

                            ktfoto

 

A színesfényképezés irodalma a színeket mint  a fotózott téma színeit  a kompozíció  elemeiként  vizsgálja. A kész színes fotó nemcsak a színek, de konkrét képelemek, tárgyak, formák, világos és sötét, éles és  életlen részleteinek, egységes kompozíciója. A képek  témája és  a kompozíciója (vagyis mit, vagy hogyan fotózunk)  önmagában is kialakít a  nézőben  valamilyen  "képi élményt". Itt említhetjük meg a  képi kifejezés és a színmódosítás kifejezésbeli lehetőségeit, ezért hogy ezt a módosítást tudatosan kézben tarthassuk, szükségünk van hogy megismerjük az egyes  színek lélektani hatását.

 

                     ktfotowww.ktfoto.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!